Tượng Phật Bằng Đá

122 sản phẩm

Tượng Phật Quan Âm QA17

Tượng Phật Quan Âm Đá Non Nước nguyên là Quán Thế Âm nhưng do tránh chữ Thế trong tên nhà vua Đường là Lý Thế Dân nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm, là tên của Bồ Tát Quán Thế Âm tại Trung Quốc, Việt Nam và các nước lân cận. Phật tử Trung Quốc thường thờ cúng Quan Âm bên cạnh các vị Bồ Tát Phổ Hiền, Địa Tạng và Văn-thù-sư-lợi . Đó là bốn vị Đại Bồ Tát của Phật giáo

Call 0905 856 390

TƯỢNG PHẬT DI LẶC DL20

Tượng Phật Di Lặc Đá Non Nước là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Tượng Phật Di Lặc Đá Non Nước Là vật phẩm tôn kính trong phong thủy, mà khi chưng bày trong nhà sẽ mang lại rất nhiều điều tốt lành cho gia chủ, gia đạo… Với độ trang nghiêm, thông thường ta gọi đầy đủ phải là “Đức Phật Di Lặc”.

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm QA113

Chất liệu đá trắng nguyên khối

 

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm QA114

Tượng Quan Âm 7m - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm QA115

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm QA116

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm QA117

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm QA118

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390

Tượng Phật Quan Âm QA119

TƯỢNG QUAN ÂM - 0905856390

Call 0905 856 390
Hotline