Tượng Phật Niết Bàn SP02

Mã sản phẩm: NB02

Sản phẩm cùng loại

Tượng Phật Niết Bàn SP01

Đá mỹ nghệ non nước, sản phẩm chất lượng đảm bảo uy tín, điêu khắc có hồn đá tâm linh, chất lượng đảm bảo yêu cầu khách hàng, tượng phật a di đà bằng đá trắng đẹp, không dạn nứt.

Call 0905 856 390
Hotline